ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมฯน้ำบาดาล จัดประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2562

  • อัพเดทวันที่ 11 ก.ค. 62
  • อ่าน 266
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 12 ภาพ

     วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โครงการในปี พ.ศ. 2562 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รวมไปถึงโครงการที่ผ่านมา ในปี 2558 – 2561 และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปี พ.ศ. 2562 โดยมี นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุม ณ อาคาร 1 ชั้น 8 ห้องประชุม 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล