ข่าวสารนํ้าบาดาล

“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รวมใจปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

  • อัพเดทวันที่ 26 ก.ค. 62
  • อ่าน 300
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 19 ภาพ

    วันนี้ เวลา 14.30 น. นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯภายใต้ชื่อ “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รวมใจปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่วนกลาง ร่วมกันปลูกต้นไม้ตะเคียนทอง ในพื้นที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้ พร้อมทำนุบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการสนองพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และมีจิตสำนึก เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรุงเทพฯ