ข่าวสารนํ้าบาดาล

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการน้ำโรงเรียนฯ ประจำปี 2562 อย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน

  • อัพเดทวันที่ 31 ก.ค. 62
  • อ่าน 303
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 17 ภาพ

     วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการประชุม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมี นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 5 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


     ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการหารือในข้อสังเกต จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวในปี พ.ศ. 2562 รวมไปถึงการพิจารณางบประมาณรายจ่าย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563