ข่าวสารนํ้าบาดาล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคนิคด้านการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

  • อัพเดทวันที่ 1 ส.ค. 62
  • อ่าน 452
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 14 ภาพ

     วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคนิคด้านการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 (ส่วนภูมิภาค) และระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 (ส่วนกลาง) โดยมี นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

     ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เมนูการจัดการ ทดลองนำเข้าข้อมูล เทคนิคการใช้งานตลอดจนการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดโครงการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2562