ข่าวสารนํ้าบาดาล

ศทส. กรมฯน้ำบาดาล จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคนิค ด้านการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 หวังเพิ่มศักยภาพด้านการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรส่วนกลาง

  • อัพเดทวันที่ 9 ส.ค. 62
  • อ่าน 362
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

      วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคนิคด้านการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2 ให้แก่บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลาง ต่อจากการอบรมฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนภูมิภาค) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562  โดยมี นายกุศล  โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


      การอบรมถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับคำแนะนำวิธีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นขั้นตอนจากกลุ่มระบบสารสนเทศ (กรส.) และได้รับ User สำหรับทดสอบการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังได้เรียนรู้เมนูการจัดการ ทดลองนำเข้าข้อมูล ตลอดจนเทคนิคการใช้งานที่เป็นประโยชน์ ที่จะช่วยให้การจัดการเอกสารรวดเร็วยิ่งขึ้น