ข่าวสารนํ้าบาดาล

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • อัพเดทวันที่ 29 ส.ค. 62
  • อ่าน 383
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 36 ภาพ

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแผงโซล่าเซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ร่วมเข้าอบรม ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1-12 เจ้าหน้าที่ตำแหน่งวิศวกร คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ แบบก่อสร้าง ราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เข้าร่วมประชุมสัมมนา เข้าร่วมจำนวน 120 ราย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมพลังงานสะอาดให้กับบุคลากรภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้มีองค์ความรู้ใช้ในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ แบบก่อสร้าง ราคากลาง