ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประชุมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ TOR

  • อัพเดทวันที่ 7 ต.ค. 62
  • อ่าน 317
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

     วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายคณะกรรมการ TOR โดยเน้นย้ำคณะกรรมการ TOR ต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 50 ราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล