ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดฝึกอบรมหลักสูตร " พัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 2 "

  • อัพเดทวันที่ 16 มี.ค. 63
  • อ่าน 171
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 14 ภาพ

     วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ" รุ่นที่ 2 โดยมีบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลาง ที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ ด้านบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล                                                         

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยวิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์ ได้จัดทำหลักสูตร "พัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ" เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถเขียนหนังสือราชการทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสละสลวย มีแบบแผนการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งองค์กร                                                                     

     ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายทองสุข พานทอง ข้าราชการบำนาญ อดีตเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ทั่วไป ระดับ 8 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และนางสาวปิยะวรรณ พานทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นวิทยากรการฝึกอบรม