ข่าวสารนํ้าบาดาล

ติดตามภารกิจน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 17 เม.ย. 63
  • อ่าน 156
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 3 ภาพ

     นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเจาะของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) ซึ่งเดินทางไปช่วยปฏิบัติงานเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร ตามภารกิจการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/2563 ณ บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 7 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีเป้าหมายจะเจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับประชาชน จำนวน 12 บ่อ ปัจจุบันแล้วเสร็จ จำนวน 8 บ่อ