ข่าวสารนํ้าบาดาล

น้ำบาดาล จัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาล ครั้งที่ 1 (groundwater knowledge management : KM)

  • อัพเดทวันที่ 21 พ.ค. 63
  • อ่าน 40
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 13 ภาพ

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (groundwater knowledge management : KM) ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาล ในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถนำไปต่อยอดสำหรับการทำงาน รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาลเพื่อการอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน


     ทั้งนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ โดยมีนายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวรายงานฯ สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลาง เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และส่งสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค  ซึ่งมีการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ “ความรู้เบื้องต้นในการจัดการความรู้ (Introductiom to KM)” และหัวข้อ “การศึกษาอุทกเคมีและไอโซโทปสิ่งแวดล้อมในระบบชั้นหินอุ้มน้ำคาร์บอนเนตและกลุ่มแร่ที่เกิดจากการระเหยของน้ำเค็ม รัฐกาตาร์”