ข่าวสารนํ้าบาดาล

น้ำบาดาล และ ธ.ก.ส. เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำบาดาล เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน

  • อัพเดทวันที่ 1 มิ.ย. 63
  • อ่าน 96
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 17 ภาพ

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมความพร้อมจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน พัฒนาภาคการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำบาดาล เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

     วันนี้ (1 มิถุนายน 2563) นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หาน้ำยาก โดยมี นายสมชาย คมพงษ์ปภา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย ธ.ก.ส. ได้รายงานการดำเนินงานช่วยเหลือฟื้นฟูของทาง ธ.ก.ส. ตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชนสร้างไทย พร้อมเสนอรายชื่อกลุ่มเกษตรเป้าหมาย จำนวน 574 แห่ง เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ช่วยเหลือต่อไป

     นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้งภาคการเกษตรของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และโครงการต้นแบบนำร่องเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำบาดาล เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี