ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักพัฒนาน้ำบาดาล จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การออกแบบระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สำหรับพืชไร่และไม้ผล"

  • อัพเดทวันที่ 15 มิ.ย. 63
  • อ่าน 157
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 26 ภาพ

     วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 นายศักดิ์ดา  วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การออกแบบระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สำหรับพืชไร่และไม้ผล" ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     เนื่องด้วยงานวิศวกรรมน้ำบาดาล ประกอบด้วย

     1) งานพัฒนาบ่อน้ำบาดาล

     2) งานคัดเลือกเครื่องสูบน้ำและระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

     3) งานออกแบบระบบส่งน้ำและระบบกระจายน้ำบาดาล

 

     การคัดเลือกเครื่องสูบน้ำที่เหมาะสมและการออกแบบระบบกระจายน้ำเพื่อวางแผนผังของท่อกระจายน้ำบาดาลที่สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำของพืชแต่ละชนิด เป็นงานที่บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต้องได้รับการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเป็นจำนวนมาก หลายรูปแบบและทุกพื้นที่ล้วนแต่ต้องการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมน้ำบาดาล ทั้งการออกแบบและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล การออกแบบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการออกแบบระบบส่งน้ำบาดาล อีกทั้ง แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันทั้งเรื่องของชั้นน้ำบาดาล ระดับน้ำบาดาล ความสูงต่ำภูมิประเทศ และความแตกต่างของชนิดพืชที่ปลูก

 

     ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ดังกล่าว ให้กับบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาโครงการให้ประชาชน สำนักพัฒนาน้ำบาดาลจึงได้จัดทำหลักสูตรการออกแบบระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสำหรับพืชไร่และไม้ผล" โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งส่วนกลางและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 รวมทั้งหมด 90 ราย โดยมีผู้ที่อบรม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 50 ราย และผู้ที่อบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จำนวน 40 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง