ข่าวสารนํ้าบาดาล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • อัพเดทวันที่ 16 มิ.ย. 63
  • อ่าน 235
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 37 ภาพ

     วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30 น. นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมตรวจราชการ เพื่อติดตามการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีกองแผนงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งนี้ ได้ส่งสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคด้วย


     จากนั้น นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ได้นำสิ่งของ มาร่วมแบ่งปันใน “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และไข่ไก่ เป็นต้น บริเวณถนนด้านหน้ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล