ข่าวสารนํ้าบาดาล

น้ำบาดาล จัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาล ครั้งที่ 3 (groundwater knowledge management : KM)

  • อัพเดทวันที่ 30 มิ.ย. 63
  • อ่าน 191
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 17 ภาพ

     วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (groundwater knowledge management : KM) ครั้งที่ 3 เรื่อง “แนวทางการส่งน้ำบาดาลระยะไกลและการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล” เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาล

     โอกาสนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลาง เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และส่งสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค  ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการส่งน้ำบาดาลระยะไกล และการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล” จาก ดร.พบพร เศรษฐพฤกษา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้