ข่าวสารนํ้าบาดาล

น้ำบาดาล จัดประชุมคณะทำงานกำหนดพื้นที่พัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2563

  • อัพเดทวันที่ 9 ก.ค. 63
  • อ่าน 130
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 17 ภาพ

     วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล จัดการประชุมคณะทำงานกำหนดพื้นที่พัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2563


     ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณากรอบการดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงาน รวมทั้งฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาลของแต่ละหน่วยงาน โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานส่วนราชการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล