ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2563

  • อัพเดทวันที่ 30 ก.ค. 63
  • อ่าน 77
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ
     วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2563 โดยมี ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
     สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563