ข่าวสารนํ้าบาดาล

น้ำบาดาลฯ จัดอบรมระบบองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลแบบดิจิทัล

  • อัพเดทวันที่ 20 ก.ค. 63
  • อ่าน 34
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการฝึกอบรมระบบองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ำบาดาลแบบดิจิทัล เพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะแก่เจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลและการให้บริการระบบสารสนเทศของเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เช่น ระบบบริการข้อมูลอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ ระบบประเมินวัดผลความรู้ ระบบสำรวจข้อคิดเห็น และระบบจัดการประชุมแบบดิจิทัล เป็นต้น โดยมีกำหนดจัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2563


     โอกาสนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลาง เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และได้ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 – 12 ด้วย