ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 11/2563

  • อัพเดทวันที่ 1 ธ.ค. 63
  • อ่าน 137
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 20 ภาพ

     วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 11/2563 โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งในที่ประชุมมีการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ร่าง) กรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตรการการใช้น้ำบาดาลระดับตื้นพื้นที่ภาคกลาง รวมถึงการจัดประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับ
น้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ พ.ศ. 2564 เป็นต้น