ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2564

  • อัพเดทวันที่ 7 ม.ค. 64
  • อ่าน 101
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 12 ภาพ

    วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2564 และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลทั้ง 12 เขต โดยมี  นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     สำหรับวาระการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย

     1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

     2. การดำเนินการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     3. การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2564

     4. ผลการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนหลักทั่วประเทศ

     5. ผลการดำเนินงาน เรื่อง “ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน” ประจำปี พ.ศ. 2564

     6. การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564