ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามการบริหารจัดการน้ำบาดาลเกษตรแปลงใหญ่ บ้านดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร

  • อัพเดทวันที่ 11 ม.ค. 64
  • อ่าน 78
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 5 ภาพ

     นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) ส่งทีมเจ้าหน้าที่ติดตามการใช้ประโยชน์โครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และการบริหารจัดการน้ำบาดาลในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรหลังส่งมอบโครงการ

     ในการนี้ ได้มอบหมายให้ นายสรศักดิ์  ศรแก้ว นายช่างเทคนิคอาวุโส  ติดตามประเมินผลการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ณ บ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 2 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564  ที่ผ่านมา โดยมี นายลา โสมาบุตร ประธานกลุ่มได้ร่วมกับเกษตรกร และเกษตรจังหวัดยโสธร นำเสนอการวางแผนใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบ ให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน  ตามวัตถุประสงค์โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากกว่า 609 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ มากกว่า 102 ครัวเรือน