ข่าวสารนํ้าบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ”

  • อัพเดทวันที่ 16 ม.ค. 60
  • อ่าน 1,492
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email
อัลบั้มภาพ 18 ภาพ

     กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดโครงการการฝึกอบรมหักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านกฎหมาย และดำเนินการผู้กระทำความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     วันที่ 14 มกราคม 2560 นางสาววิลาวัณย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ”ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนางสาวกัญญา เดือนนวล ผู้อำนวยการส่วนบริการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

     สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 โดยมีการฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “กฎหมายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน” โดยนายรังสรรค์  วงษ์ประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และนายสุรพล ธรรมสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการประกอบกิจการน้ำบาดาล “พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539” โดยนายตรีทศ  นิโครธางกูร ศาลปกครองระยอง และ “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” โดยนางสาวผาณิต  รุ่งวิทยา สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีเจ้าหน้าที่
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เข้าร่วมอบรมกว่า 80 คน

 

ที่มาและภาพข่าวโดย : สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
 ***หากต้องการภาพถ่ายหรือเนื้อหาข่าวต้นฉบับเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ กรุณาติดต่อ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โทรศัพท์ : 0 2666 7329