ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2560

  • อัพเดทวันที่ 31 ม.ค. 60
  • อ่าน 501
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email
อัลบั้มภาพ 13 ภาพ

     วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาการขออนุมัติโครงการต่าง ๆ อาทิ

     -  โครงการศึกษาติดตามการเติมน้ำลงสู่แหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกและอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
     -  โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม
     -  โครงการศึกษา สำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลและบริหารจัดการแหล่งน้ำบาดาล ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
     -  โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการเติมน้ำบาดาลเพื่อเก็บน้ำบาดาลไว้ใช้ในฤดูแล้งและลดปริมาณน้ำไหลบ่าเข้าท่วมเขตเมืองขอนแก่นอย่างเป็นระบบ
     -  โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2560
     -  โครงการบรรเทาและแก้ปัญหาการลดลงของระดับน้ำบาดาล ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก โดยการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนล่าง พื้นที่จังหวัดอ่างทอง

 

ที่มาและภาพข่าวโดย : สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
 ***หากต้องการภาพถ่ายหรือเนื้อหาข่าวต้นฉบับเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ กรุณาติดต่อ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โทรศัพท์ : 0 2666 7329