ข่าวสารนํ้าบาดาล

การฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป”

  • อัพเดทวันที่ 27 ก.พ. 60
  • อ่าน 764
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

     วิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร  "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร ในด้านการเขียนหนังสือราชการ  หนังสือโต้ตอบ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนโครงการฝึกอบรม หลักการเขียนบทความและผลงานทางวิชาการ ศิลปะการพูด ศิลปะการเป็นพิธีกร เทคนิคการนำเสนอผลงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ และการบริการที่ดีในการปฏิบัติงานตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27  กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2560   ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 1  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
                               
     ในการนี้นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ นางดวงพร จั่นหยง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานงานเปิดการฝึกอบรม โดยมีนางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์  กล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าร่วม จำนวน 80 ท่าน

 

ที่มาและภาพข่าวโดย : กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม
 ***หากต้องการภาพถ่ายหรือเนื้อหาข่าวต้นฉบับเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ กรุณาติดต่อ กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ : 0 2666 7008