ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2560

  • อัพเดทวันที่ 8 มี.ค. 60
  • อ่าน 570
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email
อัลบั้มภาพ 8 ภาพ

     วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 ทบ. โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
     1. ขออนุมัติหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     2. ขออนุมัติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
     3. ขออนุมัติปรับคุณวุฒิของพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ในตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาโท)

 

ที่มาและภาพข่าวโดย : สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
 ***หากต้องการภาพถ่ายหรือเนื้อหาข่าวต้นฉบับเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ กรุณาติดต่อ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โทรศัพท์ : 0 2666 7329