ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป GeoScene 3 D โครงการศึกษาสำรวจจัดทำแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียดมาตราส่วน 1 : 50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

  • อัพเดทวันที่ 13 มี.ค. 60
  • อ่าน 970
  • เผยแพร่โดย DGR Admin กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

     วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09:30 น. นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ นายจิตรกร สุวรรณเลิศ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล เป็นประธานกล่าวเปิดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป GeoScene 3D โครงการศึกษาสำรวจจัดทำแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1 : 50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่บางส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี สุรินทร์ ศรีษะเกษและอุบลราชธานี ให้กับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยมีนางสาวเฟื่องฉัตร จันทวงษ์โส ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ที่ 2 กล่าวรายงานความเป็นมา ทั้งนี้มีวิทยากรจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้การบรรยาย ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ที่มาและภาพข่าวโดย : กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม
 ***หากต้องการภาพถ่ายหรือเนื้อหาข่าวต้นฉบับเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ กรุณาติดต่อ กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ : 0 2666 7008