ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมชี้แจงการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

  • อัพเดทวันที่ 18 ส.ค. 64
  • อ่าน 122
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 3 ภาพ

     วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวชรินทิพย์ กองศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้แทนนำเสนอผลงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ด้วยการตรวจประเมินองค์กร ขั้นที่ 3 Site Visit Review จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทั้งนี้มีผู้แทนจากสำนักบริหารกลาง สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กองแผนงาน กลุ่มนิติการ และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 และ เขต 4 เข้าร่วมชี้แจงผ่านระบบ Cisco Webex Meeting