ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดอบรม “Train the Trainers” เสริมทักษะด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  • อัพเดทวันที่ 15 ก.ย. 64
  • อ่าน 88
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 7 ภาพ

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักบริหารกลาง จัดอบรม “Train the Trainers ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” เพื่อเพิ่มทักษะและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และสามารถนำองค์ความรู้ไปสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในอนาคต

     วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตร “Train the Trainers ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 80 ราย เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ซึ่งการอบรมฯ มีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำบาดาลและการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล” “กลยุทธ์การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม” “การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ” และ “การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564