ข่าวสารนํ้าบาดาล

น้ำบาดาล จัดกิจกรรม "28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย ประดับธงชาติไทย เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติพร้อมกัน"

  • อัพเดทวันที่ 28 ก.ย. 64
  • อ่าน 67
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 11 ภาพ

     นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายสวัสดิ์ อั้นเต้ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรม "28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย ประดับธงชาติไทย เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติพร้อมกัน" ในเวลา 08.00 น.

     ทั้งนี้ วันที่ 28 กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า

     สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน

     สีขาว หมายถึง ศาสนา

     และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

     ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

แท็กที่เกี่ยวข้อง