ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

  • อัพเดทวันที่ 11 พ.ย. 64
  • อ่าน 359
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 12 ภาพ

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และแนวทางการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำหรับการให้บริการด้านประกอบกิจการน้ำบาดาล ได้แก่ คำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางรวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ ได้บรรยายการใช้งานระบบต่าง ๆ เช่น เมนูการตั้งค่า การออกใบอนุญาต การแก้ไขปัญหาระบบ เป็นต้น ซึ่งมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมกว่า 40 ราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล