ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแล การควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2564

  • อัพเดทวันที่ 18 พ.ย. 64
  • อ่าน 214
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 10 ภาพ

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแล การควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของรัฐ พ.ศ.2561 ของกระทรวงการคลัง และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล