ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน

  • อัพเดทวันที่ 26 พ.ย. 64
  • อ่าน 249
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 12 ภาพ

     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับฟังข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการภายใน โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน กพ. และสำนักงบประมาณ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference

     อนึ่ง การแบ่งส่วนราชการภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานให้รองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน กพ. กำหนด