ข่าวสารนํ้าบาดาล

รองอธิบดีน้ำบาดาล ติดตามโครงการน้ำบาดาลพื้นที่ภาคเหนือ จ.ลำพูน-เชียงใหม่

  • อัพเดทวันที่ 10 ก.พ. 65
  • อ่าน 190
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 10 ภาพ

     วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2565 นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ได้แก่

     👉 โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัด ลำพูน และ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

     👉 โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบกลาง) ณ บ้านก้อจอก หมู่ที่3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

     👉 โครงการพัฒนาน้ำบาดาลสนับสนุนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านหัวฝาย หมู่ 5 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

     👉 โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ(ระยะที่2 ปี พ.ศ.2564) ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (สาขาเชียงใหม่)