ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบประปาชุมชน บ้านหาดทรายงาม หมู่ที่ 8 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

  • อัพเดทวันที่ 24 ก.พ. 65
  • อ่าน 148
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 5 ภาพ

     จากกรณีที่ นายอนุพันธ์ สารสุวรรณ์ กำนันตำบลระบำ พร้อมนางปราณี จันทร์ศรี ส.อบต.ระบำ และชาวบ้านอีก 5 หมู่บ้าน โดยมีหมู่ 8 บ้านหาดทรายงาม หมู่ 5 บ้านเพชรเจริญ หมู่ 6 บ้านห้วยเปล้า  หมู่ 11 บ้านอ่างห้วยดง และหมู่ 7 บ้านโป่งมะค่า เดือดร้อนจากการไม่มีน้ำใช้ เนื่องจากน้ำประปาของโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน ที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ เกิดความเสียหาย ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาทำระบบประปาได้ ชาวบ้านหลายครัวเรือนประสบปัญหาเดือดร้อนเป็นอย่างมากนั้น

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บ้านหาดทรายงาม หมู่ที่ 8 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามการใช้งานระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน ปี พ.ศ. 2563 แล้ว จากการตรวจสอบพบว่า สาเหตุของความเสียหายเกิดจากการตั้งสวิตช์ควบคุมแรงดันของน้ำ ซึ่งเป็นตัวควบคุมให้ปั๊มทำงานสูงเกินกว่าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เคยตั้งไว้เดิม ทำให้ระบบไม่ทำงาน โดยก่อนหน้านี้ก็เคยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขปัญหาลักษณะนี้เช่นกัน ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ยังทำงานได้ปกติ

     หลังจากเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ให้คำแนะนำการใช้งาน เพื่อให้ชาวบ้านและผู้นำชุมชนช่วยกันดูแลรักษาระบบประปาบาดาลในพื้นที่ต่อไป