ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดพิธีรับพระราชทาน “พระกำลังแผ่นดิน”

  • อัพเดทวันที่ 7 มี.ค. 65
  • อ่าน 236
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 48 ภาพ

     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน "พระกำลังแผ่นดิน" ให้แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

     วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน "พระกำลังแผ่นดิน" หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 16 ราย เข้าร่วมรับพระราชทานฯ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แท็กที่เกี่ยวข้อง