ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

  • อัพเดทวันที่ 7 มี.ค. 65
  • อ่าน 154
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 26 ภาพ

     วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1-12 ซึ่งในที่ประชุมมีการรายงานเรื่องต่าง ๆ อาทิ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แท็กที่เกี่ยวข้อง