ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่

  • อัพเดทวันที่ 26 เม.ย. 65
  • อ่าน 83
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 51 ภาพ

     วันที่ 24 เมษายน 2565 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่ ณ มณฑลพิธีสถานที่ก่อสร้างอาคารหลังใหม่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ดังนี้

     เวลา 08.00 น. พิธีสักการะบูชาพระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย

     เวลา 09.19 น. พิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ โดยหัวหน้าโหรพราหมณ์ สำนักพระราชวัง อ่านโองการบวงสรวงบูชาฤกษ์

     เวลา 09.45 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

     เวลา 10.29 น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์  และนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     ทั้งนี้ อาคารหลังใหม่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างนี้ จะเป็นอาคารศูนย์เรียนรู้ด้านน้ำบาดาล ความสูง 9 ชั้น ขนาดความกว้าง 21.6 เมตร ความยาว 29.6 เมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 7,400 ตารางเมตร

แท็กที่เกี่ยวข้อง