ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • อัพเดทวันที่ 3 พ.ค. 65
  • อ่าน 105
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

     วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัดและประเด็นข้อคำถามของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     ทั้งนี้ นายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมให้แนวทางและข้อเสนอแนะในประเด็นดังกล่าว โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผ่านการถ่ายทอดสัญญาณในระบบ Video Conference

แท็กที่เกี่ยวข้อง