ข่าวสารนํ้าบาดาล

“น้ำบาดาล” ร่วมแสดงความจงรักภักดีในพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

  • อัพเดทวันที่ 27 ก.ค. 65
  • อ่าน 84
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 18 ภาพ

     ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมแสดงความจงรักภักดีในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

     เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยนายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไป พร้อมกันนี้ได้จัดเตรียมโต๊ะลงนามถวายพระพร เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลตลอดเดือนกรกฎาคม รวมถึงการร่วมลงนามถวายพระชัยมงคลออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.dgr.go.th