ข่าวสารนํ้าบาดาล

"กรมทรัพยากรน้ำบาดาล" จัดการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

  • อัพเดทวันที่ 27 ก.ค. 65
  • อ่าน 88
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 32 ภาพ

     เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีคณะผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการประชุมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้วาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ พร้อมกำชับให้ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงานให้รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบพัสดุ พร้อมทั้งติดตามการใช้เงินงบประมาณกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเร่งให้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ประธานในที่ประชุมยังได้ติดตามการจัดเตรียมการประชุมสรุปผลงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จะจัดขึ้นภายในวันที่ 22 - 24 กันยายน 2565 ณ จังหวัดชลบุรี อีกด้วย