ข่าวสารนํ้าบาดาล

การฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาน้ำบาดาล” ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรด้านน้ำบาดาล เพื่ออนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • อัพเดทวันที่ 2 ส.ค. 65
  • อ่าน 134
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 9 ภาพ

     วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาน้ำบาดาล” ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรด้านน้ำบาดาล เพื่ออนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 100 คน

     โอกาสนี้ ดร. อลิน ชินทรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

     ทั้งนี้ การฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาน้ำบาดาล” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินบัญชีและพัสดุ