ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมเปิดตรวจการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • อัพเดทวันที่ 28 ต.ค. 65
  • อ่าน 368
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

     วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน จัดประชุมเปิดตรวจการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจก่อนเริ่มดำเนินการตรวจสอบ โดยมีนางสาวชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และคณะ ร่วมชี้แจงการเปิดตรวจสอบฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมส่งสัญญาณผ่านระบบ Video Conference

 

     ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน 24 แห่ง ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 43 กิจกรรม เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความถูกต้องของข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ