ข่าวสารนํ้าบาดาล

รอง อทบ.สุรินทร์ ตรวจเยี่ยมโครงการ สทบ. เขต 8 ราชบุรี

  • อัพเดทวันที่ 23 พ.ย. 65
  • อ่าน 303
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 9 ภาพ

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในชั้นน้ำบาดาลที่ไม่มีสารละลายโลหะหนัก ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ,โครงการศึกษาสำรวจศักยภาพน้ำบาดาล และแนวทางการพัฒนาน้ำบาดาลที่เหมาะสมในพื้นที่น้ำเค็มรุกล้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายศุภเวท ทองประยูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี

 

     โอกาสนี้ นายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน และให้คำแนะนำแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เครื่องจักร พัสดุและการเงิน เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ