ข่าวสารนํ้าบาดาล

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงให้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืน

  • อัพเดทวันที่ 18 ม.ค. 66
  • อ่าน 96
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 4 ภาพ
     วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงให้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ทำเนียบองคมนตรี โดยมีพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม 
 
     สืบเนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงตามพระราชดำริ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงให้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ อย่างรอบด้าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ อนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติ โดยอาศัยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน