ข่าวสารนํ้าบาดาล

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธาน ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 23 ม.ค. 66
  • อ่าน 98
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 23 ภาพ

     วันที่ 23 มกราคม 2566 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  พร้อมด้วย ดร. สุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล คณะผู้บริหาร สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 - 12  และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาน้ำบาดาล โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

     👉 รายงานความก้าวหน้าการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

     👉 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการกำหนดขอบเขตของงานเกี่ยวกับการจัดจ้าง และกำหนดราคากลาง

     👉 รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

     👉 วาระอื่นๆ และการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล