ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมการนำเสนอพัฒนาและทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชัน Badan4Thai

  • อัพเดทวันที่ 25 ม.ค. 66
  • อ่าน 273
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 18 ภาพ
     วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมนำเสนอพัฒนาแอปพลิเคชันด้านน้ำบาดาลเพื่อบริการประชาชน (Badan4Thai) และร่วมทดสอบการใช้งาน โดยมี ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผ่านช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex 
 
     ทั้งนี้ บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาแอปพลิเคชัน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ทดสอบการใช้งานในฟีเจอร์ต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาแอปพลิเคชันน้ำบาดาลเพื่อบริการประชาชน (Badan4Thai) ต่อไป