ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมน้ำบาดาล จัดประชุมคณะทำงานด้านการกำกับดูแลข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2566

  • อัพเดทวันที่ 10 พ.ค. 66
  • อ่าน 295
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 18 ภาพ

     วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมคณะทำงานด้านการกำกับดูแลข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

     1. ชุดข้อมูลภาครัฐ สำหรับเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 5 ชุดข้อมูล ได้แก่

        1.1 ชุดข้อมูลบ่อน้ำบาดาลภาครัฐ

        1.2 ชุดข้อมูลคุณภาพน้ำบาดาล

        1.3 ชุดข้อมูลบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล

        1.4 ชุดข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากการประกอบกิจการน้ำบาดาล

        1.5 ชุดข้อมูลแผนที่น้ำบาดาล

     2. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     3. รายชื่อผู้ประสานงานในการจัดทำชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง