ข่าวสารนํ้าบาดาล

น้ำบาดาลกับการพัฒนาประเทศ

  • อัพเดทวันที่ 11 พ.ค. 65
  • อ่าน 1,523
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
💦 "น้ำบาดาล" ทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และเป็นแหล่งน้ำสำคัญของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ 
 
หนังสือ "น้ำบาดาล Groundwater" จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาล ประวัติการพัฒนาน้ำบาดาลในประเทศไทย ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำบาดาล ขั้นตอนการสำรวจแหล่งน้ำบาดาล ปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลในประเทศไทย