ข่าวสารนํ้าบาดาล

(สทบ.เขต 6) โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำในพื้นที่หาน้ำยาก บ้านท้ายทะเล หมู่ 12 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • อัพเดทวันที่ 27 เม.ย. 63
  • อ่าน 221
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email