ข่าวสารนํ้าบาดาล

กฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

  • อัพเดทวันที่ 21 ต.ค. 62
  • อ่าน 860
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

วัดหนองหอย พระอารามหลวง ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ

    วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2559 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นเจ้าภาพอัญเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีพระราชวัลภาจารย์ เจ้าอาวาสวัดหนองหอย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


    ทั้งนี้ ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ได้มีการถวายจตุปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอารามหลวง ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาและบำรุงโรงเรียนวัดเขาวัง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รวม จำนวน 1,577,777 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วนบาทถ้วน)