ข่าวสารนํ้าบาดาล

กฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

  • อัพเดทวันที่ 8 พ.ย. 64
  • อ่าน 682
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 35 ภาพ

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำไปถวาย ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ​ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

     นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คณะผู้บริหาร ข้าราชการ​ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตลอดจนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี โดยมี พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ มียอดเงินถวายพระราชกุศล จำนวน 3,099,000 บาท

     นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มอบทุนการศึกษา และเงินบำรุงโรงเรียนให้กับสถานศึกษาในอุปการะของวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนวิสุทธรังษี

     โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลน์ (มจร.) ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมการศาสนา ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำสั่งและประกาศของจังหวัดโดยเคร่งครัด